Dęby Katyńskie

  • Drukuj

Koczurki. DĄB POŚWIĘCONY kapitanowi Czesławowi Sochockiemu. Poświęcenie pomnika ofiarom wojny. 5 listopada 2011 AD.

 

 

 

 

 

 

Tylko serce pełne „żaru i ognia” może pociągnąć innych do poświęcenia się słusznej sprawie. Taki był śp. Zygmunt Pelc uczestnik Konnej Pielgrzymki z Trzebnicy do Lichenia. Był on pomysłodawcą, aby wziąć udział w projekcie „Katyń… ocalić od zapomnienia” i na trasie Konnej Pielgrzymki posadzić Dęby Katyńskie – poświęcone zamordowanym na Wschodzie. Dotychczas zostało posadzonych pięć dębów dla uhonorowania konkretnych zmarłych. Szósty DĄB został posadzony na cmentarzu w Koczurkach. Była to okazja do stworzenia pomnika dedykowanego wszystkim ofiarom wojny. Uroczystość miała miejsce w sobotę 5 listopada o godzinie 16:30 i rozpoczęła się w kościele programem słowno-muzycznym przygotowanym przez 26 Szczep Harcerski AGRYCOLA z Czeszowa i 222 DH WYPŁOSZE z Ujeźdźca Wielkiego. Mszy Świętej w intencji ofiar wojny przewodniczył ks. Proboszcz Artur Kochmański SDS, a kazanie wygłosił ks. Karol Węgrzyn SDS. Wielką radość sprawiła nam obecność krewnych zmarłego ułana jazłowieckiego śp. Czesława Sochockiego, któremu poświęcony był posadzony dąb katyński. Pani Anna Sochocka i Pani Janina Krystyna Sochocka – bratanice zamordowanego ułana - były bardzo wzruszone całą uroczystością. Przybyły specjalnie z Warszawy i Krakowa.

 

Po Eucharystii wszyscy udali się w procesji z pochodniami na cmentarz. Prowadzili ułani na koniach z Grupy Kawalerii w barwach 14 pułku ułanów Jałowieckich oraz uczestnicy Stowarzyszenia Rodzina Ułańska z Konarzewa w barwach 25 pułku ułanów. Po przybyciu na cmentarz, wciągnięciu flag, odśpiewaniu Hymnu państwowego nastąpiła ceremonia poświęcenia pomnika. Odsłonięcia dokonał Pan Burmistrz Marek Długozima, Pani Ewa Pelc i bratanice śp. Czesława Sochockiego. Nie zabrakło też pieśni Boże coś Polskę…. W uroczystościach wzięli udział, także Pan Adam Gajda prezes światowego związku AK – oddział Wrocław, DyrekcjaSzkoły w Ujeźdźcu Wielkim oraz Uczestnicy Konnej Pielgrzymki.

 

Dla wszystkich była przygotowana na plebani grochówka z kotła wojskowego.

 

Cały pomnik, na szlaku Konnej Pielgrzymki został ufundowany przez Grupę Kawalerii w barwach 14 pułku ułanów Jazłowieckich, którzy wzięli w opiekę to miejsce pamięci o poległych w czasie wojny

 

 

Relacja 'Panoramy Trzebnickiej' z poświęcenia Dębu Pamięci dla Czesława Sochockiego.

 

 

 

 

List z podziękowaniami za poświęcenie Dębu dla Czesława Sochockiego,

 

od Janiny i Anny Sochockiej, bratanic kapitana.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Lelików. DĄB POŚWIĘCONY dla porucznika Ludwika Singera.

 

3 lipca 2011 AD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANKÓW ZALEŚNY. DĄB POŚWIĘCONY

 

dla majora WŁADYSŁAWA PARNIEWSKIEGO.

 

4 lipca 2011 AD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURSKO. DĄB POŚWIĘCONY dla kapitana ZYGMUNTA MILLBRANDA.

 

5 lipca 2011 AD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÓJKA. DĄB POŚWIĘCONY dla kapitana ANTONIEGO TIJEWSKIEGO.

 

6 lipca 2011 AD.

 

 

 

 

 

 

GRABOWA. DĄB POŚWIĘCONY dla majora ALEKSANDRA KOWALA.

 

27 czerwiec 2012 AD.

 

 

 

 

ŁANY. DĄB POŚWIĘCONY dla porucznika JANA PITERY.

 

22 kwietnia 2012 AD.