I Zaduszki Jeździeckie - 4 listopada 2008 AD, Koczurki

  • Drukuj

Niech nasza cicha modlitwa będzie wyrazem

wdzięczności, pamięci i miłości.

 

Modlitwa Wiernych:

1.Panie Jezu, prosimy Cię za Kościół Święty, wszystkich Jego pasterzy, aby głosili 

Twoje Słowa i uczyli prawdziwej ofiary.

CIEBIE PROSIMY…
2. Dawco Pokoju, prosimy Cię za rządzących państwami, aby powierzone im urzędy
sprawowali w duch służby i mieli na celu dobro wspólne.

CIEBIE PROSIMY…
3. Panie Jezu, prosimy Cię przez wstawiennictwo Św. Cecylii,  za  chóry kościelne, organistów, kantorów,  schole,  aby przez piękno śpiewu zbliżali innych do Ciebie.
CIEBIE PROSIMY…

4. Dawco Życia, prosimy Cię za zmarłych, a szczególnie koniarzy, hodowców koni, kowali, weterynarzy, sportowców wszelkich dyscyplin konnych,  miłośników i sympatyków koni oraz  zmarłych ułanów, którzy zginęli w walce o wolność naszej Ojczyzny,
aby mogli radować się życiem wiecznym w Królestwie Niebieskim.
CIEBIE PROSIMY…

5. Przez wstawiennictwo św. Jerzego, Huberta i Marcina, prosimy za nas zgromadzonych na uczcie Eucharystycznej, abyśmy przez kontakt z przyrodą  potrafili dostrzec Stwórcę. 

CIEBIE PROSIMY…

 

 

 Kropla drąży skałę nie przez swoją siłę lecz częstym spadaniem