Kaplica Kawalerii i Jeździectwa Polskiego - Początek

Szanowni Państwo

 

Z radością pragniemy poinformować o rozpoczętej inicjatywie dotyczącej powstania Kaplicy Kawalerii i Jeździectwa Polskiego, poświęconej patronom braci jeździeckiej św. Jerzemu, św. Hubertowi oraz. św. Marcinowi.

Dzięki przychylności proboszcza kościoła garnizonowego p.w. św.  Elżbiety we Wrocławiu, władz kościelnych oraz  J. E. Ks. Biskupa Polowego  Józefa Guzdka uzyskaliśmy możliwość zagospodarowania nawy bocznej kościoła.

O ile nam wiadomo byłaby to pierwsza utworzona w Polsce kaplica poświęcona jeździectwu.

Pomimo wielu różnic jakie dzielą nasze środowisko łączy nas tak wiele, że stworzenie miejsca, w którym moglibyśmy spotykać się na uroczystościach zarówno tych radosnych jak i smutnych zasługuje w naszej ocenie na aprobatę. Prestiżowa lokalizacja Wrocławskiego rynku zdecydowanie podkreślałaby niecodzienność pasji którą wspólnie dzielimy.

Do powstania kaplicy konieczne jest opracowanie planu plastyczno-architektonicznego oraz urządzenia kaplicy wraz z witrażem przedstawiającym naszych patronów.

Jako komitet założycielski zwrócimy się do stosownych instytucji o wsparcie naszego przedsięwzięcia. Wszystkie osoby i instytucje które przyczynią się do realizacji projektu

zostaną odnotowane w księdze pamiątkowej, a szczególnie zasłużeni zostaną wyróżnieni pamiątkowymi tabliczkami umieszczonymi na ścianach kaplicy.

Pełni wiary w słuszność w podejmowane  przez nas działania życzymy Państwu i Państwa czworonożnym podopiecznym zdrowia, szczęścia i uśmiechu na co dzień.

 

Z poważaniem

KOMITET ORGANIZACYJNY