Podziękowania

 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc w przygotowaniach i na trasie pielgrzymkowej drogi : Państwu Pogorzelskim z Lelikowa, Państwu Vogt z ze Starej Stajni z Zawidowic, Państwu Halinie i Markowi Kądziela i Państwu Kasprzak z Raszkowa,  Markowi Juszczakowi ze szwadronu ułańskiego z Trójki za poprowadzenie uroczystego wjazdu, Panu Krzysztofowi Chomiczowi z Grodźca,     Państwu Klimczak z Lichenia i Państwu Jachym z Lubstowa, Panu Stanisławowi Herbik, Jrenie Oleś, Kazimierzowi Kulasowi z Nabyszyc.  Dziękujemy ks. Kustoszowi Wiktorowi Gumiennemu za przywitanie grupy.

 

Swoją wdzięczność pragniemy także wyrazić: dzieciom z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Mikołowa, firmie West-star z Trzebini, Okser.pl, Hurtowni pasz i witamin  „Obiegły”, firmie JANBO z Taczowa Małego, Ceramex z Trzebnicy, Dyrekcji Hotelu „Jester” z Wrocławia,  InterYeast z Krośniewic  i wielu innym których nie sposób wymienić.

 

         Największe uznanie pragniemy wyrazić  Adamowi Walaskowi, który przez cały czas pielgrzymowania troszczył się o zabezpieczenie logistyczne pielgrzymki.                                                                 

Pielgrzymi koniarze wraz z kapelanem

 

 

Trzecia Konna Pielgrzymka z Trzebnicy do Lichenia już za nami. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc w przygotowaniach i na trasie pielgrzymkowej drogi : Państwu Pogorzelskim z Lelikowa, Księdzu Proboszczowi z Czeszowa,  Państwu Vogt z ze Starej Stajni z Zawidowic, Państwu Halinie i Markowi Kądziela i Państwu Kasprzak z Raszkowa,  Markowi Juszczakowi ze szwadronu ułańskiego z Trójki, Panu Krzysztofowi Chomiczowi i Zbyszkowi z Grodźca,     Państwu Klimczak z Lichenia i Panu Michałowi z Hellenowa, Panu Stanisławowi Herbik z Nabyszyc oraz Pani Genowefie ze stanicy Biały Daniel.  Dziękujemy Kustoszowi Sanktuarium w Licheniu ks. Wiktorowi Gumiennemu za przywitanie grupy.

 

Swoją wdzięczność pragniemy także wyrazić: firmie Okser.pl, Hurtowni pasz i witamin  „Obiegły” ze Smardzowa, Ceramex z Trzebnicy, piekarni Młyno-piek z Zawoni, firmie Strus z Piaseczna, Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, Panu Włodzimierzowi Tarczyńskiemu  i wielu, innym których nie sposób wymienić.

 

         Bardzo serdecznie pragniemy podziękować Kazimierzowi Oparowskiemu za obecność i wsparcie zaplecza pielgrzymkowego, który przez cały czas pielgrzymowania troszczył się o zabezpieczenie logistyczne pielgrzymki.                                                                 

 

 Pielgrzymi koniarze wraz z kapelanem

 

 

 

 

Czwarta Konna Pielgrzymka z Trzebnicy do Lichenia już za nami. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc w przygotowaniach i na trasie pielgrzymkowej drogi: Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie, Komendantowi Policji w Trzebnicy oraz Naczelnikowi Ruch Drogowego w Koninie, Orkiestrze Trzebnickiej, Panu Mieczysławowi Orłowskiemu, Panu Jackowi i Włodzimierzowi Tarczyńskim,  Kowalowi - Markowi Bielarzewskiemu z Żórawiny,  Panu Markowi Grobelnemu za przygotowanie tablic szlaku pielgrzymki, 222 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Wypłosze" z Ujeźdźca Wielkiego,  Państwu Pogorzelskim z Lelikowa, Księdzu Kazimierzowi- Proboszczowi z Czeszowa,  Państwu Vogt ze Starej Stajni z Zawidowic, Państwu Halinie i Markowi Kądziela i Państwu Kasprzak z Raszkowa,  Markowi Juszczakowi ze szwadronu ułańskiego z Trójki, Panu Krzysztofowi Chomiczowi i Zbyszkowi z Grodźca,     Państwu Klimczak z Lichenia i Panu Michałowi Kałużnemu z Helenowa,  Dziękujemy ks. Jerzemu Olszówce SDS i ks. Arturowi Kochmańskiemu SDS oraz  Kustoszowi Sanktuarium w Licheniu ks. Wiktorowi Gumiennemu za przywitanie grupy.

Swoją wdzięczność pragniemy także wyrazić: firmie Okser.pl, piekarni Młyno-piek z Zawoni, firmie Autos z Kalisza, firmie reklamowej Design Fusion z Trzebnicy, firmie Strus z Piaseczna, Panu Jarkowi Kunie,   i wielu, innym których nie sposób wymienić.

         Bardzo serdecznie pragniemy podziękować Adamowi Walaskowi za obecność i wsparcie zaplecza pielgrzymkowego, który przez cały czas pielgrzymowania troszczył się o zabezpieczenie logistyczne pielgrzymki. W intencji wszystkich Dobrodziejów naszej Pielgrzymki została odprawiona MSZA ŚWIETA dnia 31 lipca 2009 roku.                                                                       

  Pielgrzymi w siodle wraz z ks. kapelanem

 

Piąta - Jubileuszowa Konna Pielgrzymka z Trzebnicy do Lichenia już za nami. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i składamy serdeczne Bóg zapłać za pomocw przygotowaniach i na trasie pielgrzymkowej drogi: Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie, Komendantowi Policji w Trzebnicy oraz Naczelnikowi Ruch Drogowego w Koninie, Orkiestrze Trzebnickiej, Panu Mieczysławowi Orłowskiemu, Panu Jackowi i Włodzimierzowi Tarczyńskim,  Kowalowi - Markowi Bielarzewskiemu z Żórawiny oraz Waldemarowi Rybce z Ostrowa Wlkpolskiego,  Panu Markowi Grobelnemu za przygotowanie tablic szlaku pielgrzymki, 222 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Wypłosze" z Ujeźdźca Wielkiego,  Państwu Pogorzelskim z Lelikowa, Księdzu Jackowi Tomaszewskiemu - Proboszczowi z Czeszowa,  Państwu Vogt ze Starej Stajni z Zawidowic, Państwu Halinie i Markowi Kądziela i Państwu Kasprzak z Raszkowa, ks. Proboszczowi Jerzemu Palpuchowskiemu z Jankowa Zaleśnego, Państwu Reginie i Józefowi Zając z Macewa,   Markowi Juszczakowi ze szwadronu ułańskiego z Trójki, Panu Krzysztofowi Chomiczowi i Zbyszkowi z Grodźca, ks. Proboszczowi Pawłowi Kubiakowi z Turska, Państwu Klimczak z Lichenia i Panu Michałowi Kałużnemu z Helenowa, Pani dr Ewie Maczugowskiej z Wrocławia, weterynarzom Bartoszowi Winieckiemu z Dobrzycy oraz Janowi Zdziarskiemu z Zawoni.  Dziękujemy ks. Jerzemu Olszówce SDS i ks. Arturowi Kochmańskiemu SDS oraz  Kustoszowi Sanktuarium w Licheniu ks. Wiktorowi Gumiennemu. Swoje wyrazy wdzięczności składamy śp. Ks. Prof. Antoniemu Kiełbasie SDS za wygłoszenie w Koczurkach wykładu na temat kultu św. Jadwigi.

Swoją wdzięczność pragniemy także wyrazić: firmie Okser.pl, piekarni Młyno-piek z Zawoni, firmie Regena z Kalisza, firmie reklamowej Design Fusion z Trzebnicy, firmie Strus z Piaseczna,  Firmie Stefanidis z Wrocławia, OSP LAZARUS z Wrocławia, Grupie Kolarskiej Szerszenie z Trzebnicy, Firmie Komplan z Trzebnicy, Panu Piotrowi Krysmannowi,  Panu Jarkowi Kunie,   i wielu innym, których nie sposób wymienić.

         Bardzo serdecznie pragniemy podziękować Jerzemu Pietrzakowi z Ostrowa Wielkopolskiego za obecność i wsparcie zaplecza pielgrzymkowego, który przez cały czas pielgrzymowania troszczył się o zabezpieczenie logistyczne pielgrzymki. W intencji wszystkich Dobrodziejów naszej Pielgrzymki została odprawiona MSZA ŚWIĘTA dnia 30 lipca 2010 roku.                                                                       

  Pielgrzymi w siodle wraz z ks. kapelanem

 

 

Bogu niech będą dzięki!!! Konna Pielgrzymka z Trzebnicy do Lichenia dotarła do celu. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc w przygotowaniach i na trasie pielgrzymkowej drogi: Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie, Komendantowi Policji oraz Straży Miejskiej  w Trzebnicy oraz Naczelnikowi Ruch Drogowego w Koninie, Orkiestrze Trzebnickiej, Panu Mieczysławowi Orłowskiemu, Panu Jackowi i Włodzimierzowi Tarczyńskim,  Kowalowi - Markowi Bielarzewskiemu z Żórawiny oraz Waldemarowi Rybce z Ostrowa Wielkopolskiego, 222 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Wypłosze" z Ujeźdźca Wielkiego,  Państwu Pogorzelskim z Lelikowa, Księdzu Jackowi Tomaszewskiemu - Proboszczowi z Czeszowa, Agnieszce i Tomaszowi Matkowskim z Hubertówki, Państwu Halinie i Markowi Kądziela oraz Państwu Kasprzak z Raszkowa, ks. Proboszczowi Jerzemu Palpuchowskiemu z Jankowa Zaleśnego, Państwu Reginie i Józefowi oraz Magdzie i Łukaszowi Zając z Macewa, Panu Sołtysowi z Pleszówki, Markowi Nuszkiewiczowi z Grabowej, Monice i  Markowi Juszczakowi z Trójki, Zbyszkowi oraz ks. Proboszczowi Władysławowi Piechocie z Grodźca, ks. Proboszczowi Pawłowi Kubiakowi z Turska, Panu Michałowi Kałużnemu z Helenowa, Bogusi i Krzysztofowi Staszakom za pomoc w przygotowaniach i wsparcie logistyczne, weterynarzom Janowi Zdziarskiemu z Zawoni oraz Jadwidze Chojnackiej z Węgierek.   Dziękujemy ks. Jerzemu Olszówce SDS i ks. Arturowi Kochmańskiemu SDS oraz  Kustoszowi Sanktuarium w Licheniu ks. Wiktorowi Gumiennemu MIC.

 

Swoją wdzięczność pragniemy także wyrazić: firmie Okser.pl, piekarni Młyno-piek z Zawoni, firmie Regena z Kalisza, firmie reklamowej Design Fusion z Trzebnicy, firmie Strus z Piaseczna,  Firmie Stefanidis z Wrocławia, OSP LAZARUS z Wrocławia, Grupie Kolarskiej Szerszenie z Trzebnicy, Firmie Komplan z Trzebnicy, Panu Piotrowi Krysmannowi,  Panu Jarkowi Kunie, Panu Janowi Kostrzewskiemu, Stanisławowi Jakuskowi  i wielu innym, których nie sposób wymienić.

         Bardzo serdecznie pragniemy podziękować Wojciechowi Błeckiemu za obecność i wsparcie zaplecza pielgrzymkowego, który przez cały czas pielgrzymowania troszczył się o zabezpieczenie logistyczne pielgrzymki. Dziękujemy Pani Ewie Pelc i Panu Ryszardowi Bakalarzowi za kontynuację projektu sadzenia Dębów Katyńskich na trasie pielgrzymki.  W intencji wszystkich Dobrodziejów naszej Pielgrzymki została odprawiona MSZA ŚWIĘTA dnia 17 sierpnia 2011 roku.                                                                       

 Pielgrzymi w siodle wraz z ks. kapelanem


VII PIELGRZYMKA dobiegła końca.  Co ŁASKA uczyniła niech dobra wola zachowa. Tylko dzięki życzliwości Naszych Dobrodziejów i Gospodarzy jest możliwe nasze pielgrzymowanie. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc w przygotowaniach i na trasie pielgrzymkowej drogi: Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie, Komendantowi Policji oraz Straży Miejskiej  w Trzebnicy oraz Naczelnikowi Ruch Drogowego w Koninie,  Panu Mieczysławowi Orłowskiemu, Panu Jackowi i Włodzimierzowi Tarczyńskim,  Kowalowi - Markowi Bielarzewskiemu z Żórawiny, 222 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Wypłosze" z Ujeźdźca Wielkiego, Państwu Śmichura z Godzieszowej,  Państwu Pogorzelskim z Lelikowa, Księdzu Jackowi Tomaszewskiemu - Proboszczowi z Czeszowa, Państwu Halinie i Markowi Kądziela oraz Państwu Kasprzak z Raszkowa, ks. Proboszczowi Jerzemu Palpuchowskiemu z Jankowa Zaleśnego, Pani Bogumile Kaźmierczak i Panu Marianowi Szczepanek z Jankowa Zaleśnego,  Państwu Reginie i Józefowi oraz Magdzie i Łukaszowi Zając z Macewa, Panu Sołtysowi z Pleszówki Mieczysławowi Razikowi, Markowi Nuszkiewiczowi z Grabowej, Monice i  Markowi Juszczakowi z Trójki,  Ryszardowi Deleszkiewiczowi z Grodźca, ks. Proboszczowi Pawłowi Kubiakowi z Turska, Panu Michałowi Kałużnemu z Helenowa,  weterynarzom Janowi Zdziarskiemu z Zawoni.   Dziękujemy ks. Jerzemu Olszówce SDS i ks. Arturowi Kochmańskiemu SDS oraz  Kustoszowi Sanktuarium w Licheniu ks. Wiktorowi Gumiennemu. 

Swoją wdzięczność pragniemy także wyrazić: firmie Okser.pl, piekarni Młyno-piek z Zawoni, firmie Regena z Kalisza, firmie reklamowej Design Fusion z Trzebnicy, firmie Strus z Piaseczna,  Firmie Stefanidis z Wrocławia, , Firmie Komplan z Trzebnicy, Panu Piotrowi Krysmannowi,  Panu Jarkowi Kunie, Panu Janowi Kostrzewskiemu, Stanisławowi Jakuskowi  i wielu innym, których nie sposób wymienić 

Bardzo serdecznie pragniemy podziękować Wojciechowi Błęckiemu za obecność i wsparcie zaplecza pielgrzymkowego, który przez cały czas pielgrzymowania troszczył się o zabezpieczenie logistyczne pielgrzymki. Dziękujemy Pani Ewie Pelc za kontynuację projektu sadzenia Dębów Katyńskich na trasie pielgrzymki.  W intencji wszystkich Dobrodziejów naszej Pielgrzymki została odprawiona MSZA ŚWIĘTA dnia 27 czerwca 2012 roku

Pielgrzymi w siodle wraz z ks. kapelanem