Rozmaitości

<<<<<Proporzec Konnej Pielgrzymki>>>>>

Od 7 lat grupa konnych pielgrzymów udaje się na szlak pielgrzymi prowadzący z Sanktuarium Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu.

Dzięki życzliwości i wsparciu SZ. P. Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica Pana Marka Długozimy został przygotowany proporzec Konnej Pielgrzymki. Jest on wykonany w formie dwustronnego proporca ułańskiego, osadzonego na lancy. Jedna strona w barwach pielgrzymkowych biało-czerwonych wyraża nasze uczucia patriotyczne, natomiast kolor żółto-biały oznacza przywiązanie do Kościoła Rzymskokatolickiego. Wymowna jest symbolika Krzyża oraz litery M wskazującej na zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie. Druga strona w kolorystyce Gminy Trzebnica żółto-błękitnej. Zawiera Herb Trzebnicy z postacią św. Piotra oraz pieczęć Międzynarodowego sanktuarium z postacią świętej Jadwigi Śl.

Sztandary i chorągwie są oznaką wspólnoty. Ich poświęcenie dotyczy przede wszystkim ludzi, których łączą sprawy wspólnego celu lub ideału.

W imieniu wszystkich uczestników Rekolekcji w siodle bardzo proszę Jego Ekscelencję Ks. BiskupaAndrzeja Siemieniewskiego o poświęcenie proporca - chorągwi Konnej Pielgrzymki.

POCZET SZTANDAROWY WYSTĄP

MODLITWA POŚWIĘCENIA PROPORCA

K: Niech imię Pańskie będzie błogosławione

W: Teraz i na wieki

K: Módlmy się

Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław + ten proporzec należący do Uczestników Konnej Pielgrzymki z Trzebnicy do Lichenia. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym.

Za przyczyną św. Jadwigi, św. Piotra, św. Jerzego, Marcina i Huberta udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw.

Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.Poświęcenie wodą święconą

 

 

 

<<<<<Ballada Pielgrzymkowa>>>>>

 

ref.Hej, hej pielgrzymi hajda hej na konia bo tam na nas czeka Licheńska Madonna.

I.Wszyscy się dziwują w tym współczesnym świecie, że grupa koniarzy na pielgrzymkę jedzie.

II. Krzysiu Igor Ania Bogdan wszystko wymyślili traktem do Lichenia pierwsi podążyli.

III.Już w następnym roku jechało nas więcej i jedyna kobieta w całej grupie męskiej.

IV. Rano na modlitwie wszyscy się zebrali potem o koniki należycie dbali.

V. Msza Święta w plenerze a ołtarz na siodłach a my tam w skupieniu klęczymy na modłach.

VI.Cały dzień wędrówka przez lasy i pola potem przy wieczerzy śpiewy i swawola.

VII.Tak juz po raz trzeci konno w dal bieżymy u Matuchny prosić o cudowny dar

VIII.Wszystkim co pomogli i nas przygarnęli pięknie dziękujemy za cudowny czas.

IX. Matuchno Najświętsza miej w opiece nas i prowadź przez życie w ten tak trudny czas.

/ autorka: Dorota MAZUR /

 

 

<<<<<<Kapliczka Myśliwych i Koniarzy>>>>

Brzezie to jedna z wiosek należących do parafii Koczurki.

Jadąc przez nią prosto do lasu dotrzemy do szlaku konnego Doliny Baryczy, który wije się ok. 300 km.

W sobotę 17 grudnia odbyło się spotkanie Myśliwych i Koniarzy, w czasie którego została poświęcona na szlaku konnym kapliczka Matki Bożej.

Płaskorzeźba została wykonana na Ukrainie. Tym sposobem zapoczątkowana została modlitwa w tym pięknym zakątku lasu.

 

 

<<<<Tablice informacyjne na szlaku Konnej Pielgrzymki>>>>>

wykonane przez Sz.P. Marka Grobelnego z Lasowic

 

 

 

<<<<<Pieczątka Pielgrzymkowa>>>>

zaprojektowana przez Martę Mroczek z Trzebnicy

 

<<<<<Jubileusz 10-lecia Pielgrzymki>>>>>W sobotę 25 października w Trzebnicy odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem  10-lecia Konnej Pielgrzymki z Sanktuarium św. Jadwigi śl. do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Na to spotkanie zostali szczególnie zaproszeni Gospodarze i Dobrodzieje, którzy na szlaku pielgrzymkowym wspierali nas swoją pomocą. Uroczystej Mszy Św. w bazylice o godz. 12:00 przewodniczył ks. Prowincjał Piotr Filas SDS, kazanie wygłosił ks. Kustosz i Proboszcz Jerzy Olszówka SDS, z tej okazji swoje słowo przesłał także Kustosz Sanktuarium w Licheniu.  Szczególnym momentem spotkania była modlitwa przy sarkofagu św. Jadwigi i ucałowanie relikwii. Po pamiątkowym zdjęciu  wraz z Gospodarzem Miasta Panem Burmistrzem Markiem Długozimą zasiedliśmy do obiadu i poczęstunku, jako jedna wspólnota pielgrzymkowa -   ”bo nikt nie ma z nas tego co mamy razem” . Był także czas na wzajemne podziękowania, słowa życzliwości i wdzięczności.  Duchowym bogactwem naszego spotkania był również koncert    „O koniu…”  - Ks. Jacka Tomaszewskiego. Spotkanie podsumował słowem wiążącym Ks. Prowincjał Piotr Filas SDS i udzielił wszystkim Bożego Błogosławieństwa na czas przygotowań Jubileuszowej Pielgrzymki w 2015 roku.