VII Pielgrzymka Konna

   VII  KONNA PIELGRZYMKA

z Sanktuarium św. Jadwigi Śl. z Trzebnicy

do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu

22-28 czerwca 2012 AD

Temat: Błogosławiony Jan Paweł II- przewodnik naszego życia.

 7 Konna Pielgrzymka do Lichenia – Kartki z Pamiętnika Pielgrzyma

            Letni poranek 22 czerwca 2012 roku to dla nas pielgrzymów szczególny dzień. Godzina  12.00 – pełna gotowość ludzi i koni, którzy przystrojeni w „pielgrzymkowe” koszule i chusty czekają jeszcze na Boże  błogosławieństwo ks. Kustosza Jerzego Olszówkę  pod cudownym, starym kościółkiem w lasku bukowym w Trzebnicy.

            Uwielbiam tę atmosferę lekkiego zdenerwowania i podniecenia przed wielką przygodą. Mój koń strzyże uszami, też jest ciekawy tego co się wydarzy. Tyle innych koni, tylu uroczyście wyglądających ludzi no i ten dumnie niesiony pielgrzymkowy sztandar !

            Jeszcze tylko uścisk dłoni burmistrza Pana Marka Długozimy, który jako przedstawiciel miasta patronuje naszej pielgrzymce i będziemy mogli ruszać. Poprowadzi nas komandor Bogdan Mazur, który już siedzi na swojej siwej arabskiej klaczy Fatima w  mundurze 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

            Tak oto rozpoczęła się długo oczekiwana przez nas 7 Konna Pielgrzymka z Trzebnicy do Lichenia. Jak doszło do tego, że tak uroczyście zostaliśmy odprawieni w dalszą drogę pielgrzymkową? Skąd pomysł na taką formę pielgrzymowania?

            Otóż głównym  animatorem całego przedsięwzięcia jest ksiądz  Krzysztof - nasz kapelan.  To on wraz z Komandorami po raz siódmy z rzędu uruchomił machinę działań, która w swoje tryby porwała innych zaangażowanych fanów jeździectwa oraz osoby, dla których pielgrzymowanie jest konieczne do zachowania równowagi życia. Wśród wielu osób zaangażowanych w organizację muszę wymienić przede wszystkim: Gospodarzy, którzy bezinteresownie dokładają wszelkich starań, aby nas jak najlepiej ugościć, nakarmić i napoić, otaczając opieką nas i nasze zwierzęta. Ponadto  trasie codziennie witają nas księża i parafianie z poszczególnych parafii, w których specjalnie dla nas odprawiane są Msze Święte: pierwszy przystanek w Koczurkach u ks. Proboszcza Artura Kochmańskiego SDS, następnie  w Czeszowie gdzie proboszczem jest ks. Jacek Tomaszewski i u Pani Wandy w Lelikowie, kolejnego dnia w Jankowie Zaleśnym i  Raszkowie, dalej w Macewie i  Tursku  u ks. Pawła Kubiaka. Kolejny nocleg był w Pleszówce, potem „Krystianowe Rancho” w  Grodźcu  i jego przesympatyczni gospodarze oraz w Marka - rzeźbiarza w Grabowej, nocleg wypadł w Trójce, pamiętnej z pięknego koncertu ks. Jacka.  Pozostało tylko wjechać do Lichenia. W sanktuarium przywitał nas ksiądz Kustosz Wiktor Gumienny.

            Cała wyprawa straciłaby swoje barwy gdyby nie było z nami ks. Jacka Tomaszewskiego, którego codzienny śpiew i profesjonalna gra na gitarze umilały nam wieczorne rozmowy i pomagały w czasie Mszy. Okazał się tak wszechstronnym muzykiem, że potrafił zaśpiewać i zagrać wszystko o co go prosiliśmy – prawdziwy koncert życzeń. Punktem kulminacyjnym był występ w miejscowości Trójka, który odbył się po uroczystej Mszy w klimacie dymu z ogniska, a wśród  zaproszonych gości byli nasi gospodarze z różnych miejscowości. Co za wspaniała atmosfera!

            Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod patronatem błogosławionego Jana Pawła II. Księża dołożył wszelkich starań, aby przybliżyć nam nieznane fakty  z życia  tego wielkiego Polaka. Za pomocą  sprzętu audio-wizualnego pokazano nam ciekawe reportaże i filmy, które przybliżały postać papieża.  Jego mistyczną postawę podczas modlitw oraz sposób na rozumienie innych. Takie wieczorne prelekcje były niesamowitym uzupełnieniem duchowej części pielgrzymki.

            Organizacyjnie podzieliliśmy się na trzy grupy: pierwsza pod dowództwem komandora głównego Bogdana Mazura,  druga prowadzona przez Bogdana Goliana i trzecia grupa logistyczna pod czujnym okiem Wojciecha Błęckiego, która dbała o zaplecze techniczne, jedzenie, miejsce do spania i ciągnęła przyczepę na wypadek, gdyby któryś z koni zaniemógł. Każda grupa jechała swoim tempem, a wszyscy spotykaliśmy się o umówionych godzinach, w wyznaczonych miejscach.

Dwudziestu pielgrzymów w tym 14 jeźdźców i grupa logistyczna podążała  znanym szlakiem z Trzebnicy do Lichenia  Tutaj konną grupę na teren bazyliki wprowadzili  Pielgrzymi roku 2011: Beata i Wojtek .

 

W Licheniu jeden z reporterów zadał mi pytanie: dlaczego konno, skąd ten pomysł?  Jak już wcześniej wspomniałam organizatorem wszystkich pielgrzymek jest  Krzysztof Dorna SDS, którego jedną z pasji jest jeździectwo. Nigdy jeszcze nie miał problemu ze skompletowaniem załogi.  Koń to szczególne zwierzę wymagające ciągłej opieki i troski ze strony swojego jeźdźca. Ludzie o jednakowej pasji przyciągają się jak magnez i chyba się od siebie uzależniają. W grupie wymieniamy się doświadczeniami, wiedzą, pomagamy sobie nawzajem i w grupie zdecydowanie przyjemniej i bezpieczniej jest podróżować konno, bo przede wszystkim łączą nas wspólne tematy. Spotykamy się przez cały rok i przygotowujemy do pielgrzymki na długo przed jej rozpoczęciem. W czasie drogi musimy przede wszystkim pamiętać o zwierzętach i to one wymagają naszej opieki w pierwszej kolejności po przyjeździe na miejsce postoju. To w końcu one są naszym środkiem transportu, a  my w siodłach musimy spędzić ok. 200 km. Wszystkie te trudności, wspólnie przeżyte problemy, miłość do zwierząt oraz potrzeba pielgrzymowania działają jak narkotyk, uzależniają nas od kolejnych wypraw pielgrzymkowych, a każda jest oczywiście inna.

             Chociaż już minęło trochę czasu od zakończenia tegorocznej papieskiej pielgrzymki, to nadal przed oczami mam obrazy z trasy w siodle, harcerskie namioty, uśmiechnięte i szczere twarze gospodarzy, koncerty ks. Jacka ( na szczęście muzykę można zawsze odtworzyć z płyty CD) i wspólne modlitwy przy ognisku. Już tęsknię za towarzyszami pielgrzymki i wspólnymi przeżyciami z siodła, mam nadzieję, że za rok znów się spotkamy na uroczystej odprawie do Lichenia.  

      Edyta Paplińska

 JAK CO ROKU ROZDANO OSKARY' 2012

Nasi dzielni KOMANDORZY  

Bogdan Mazur, Bogdan Golian, Wojciech Błęcki

NAGRODA "FAIR PLEY" ks. Kapelana dla Stanisława Fraczek

 SŁOWIKI TEGOROCZNEJ WYPRAWY TO  BEATA I PATRYCJA FRACZEK

Pielgrzymkowiczka roku 2012

– Edyta Paplińska

Pielgrzym roku 2012

– Zbigniew ChmieleckiREGULAMIN KONNEJ PIELGRZYMKI

 

1.Pielgrzymka ma charakter niecodziennych ,wędrownych rekolekcji.

2.W Konnej Pielgrzymce mogą uczestniczyć osoby, które:

·         posiadają umiejętność  jazdy konnej, doświadczenie w pokonywaniu przeszkód i jazdy terenowej w grupie,

·         akceptują jej religijny i rekolekcyjny charakter,

·          są pełnoletnie  lub posiadają pisemną zgodę rodziców  na udział w Pielgrzymce,

·         stan zdrowia osoby pozwala na uczestnictwo  w Pielgrzymce ( aktualne zaświadczenie lekarza o  braku   przeciwskazań do udziału),

3.Uczestnicy Pielgrzymki zobowiązani są do:

·         uczestnictwa w spotkaniach Przedpielgrzymkowych,

·         posiadania ubezpieczenia  od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( kopia ubezpieczenia dostarczona do organizatora),

·         posiadania ubezpieczenia OC konia ( kopia ubezpieczenia dostarczona do organizatora), świadectwa szczepienia, odrobaczenia i podkucia konia,

·         posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w  Pielgrzymce (jest możliwość przeprowadzenia badania lekarskiego na jednym ze spotkań

     Przedpielgrzymkowych) ,

·         dostarczenia do organizatora wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa w Pielgrzymce,

·         bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów lub wyznaczonych przez organizatora osób ( Komandor Główny Pielgrzymki, Komandorzy Grupowi),

·         nie nadużywania napojów alkoholowych podczas trwania Pielgrzymki,

·         uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach modlitewnych,

·         zachowywania porządku i czystości w miejscach postoju a w szczególności nie zaśmiecania terenu,

 4.Uczestnik Pielgrzymki w czasie trwania Pielgrzymki bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia, na którym jedzie. W obowiązku Uczestnika jest czyszczenie, siodłanie, kiełznanie konia.

5. Uczestnik bezwzględnie musi przestrzegać poleceń organizatora i osób przez niego wyznaczonych dotyczących koni a w szczególności ich karmienia i  pojenia.

6. Uczestnik bierze udział w Pielgrzymce na własne ryzyko. Przez fakt zgłoszenia udziału uczestnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas Pielgrzymki.

 7.Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań  Uczestnika i jego konia, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych podczas Pielgrzymki lub transportu.

8.  Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u Uczestników Pielgrzymki.

9.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wywołane przez Uczestników Pielgrzymki, wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom Pielgrzymki.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników Pielgrzymki wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatorów.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu Pielgrzymki.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego dopuszczenia zgłaszającej się osoby do udziału w Pielgrzymce.

13.Koszt uczestnictwa w Pielgrzymce wynosi 150,- zł + wkład do wspólnego kotła (produkty spożywcze, zaangażowanie i praca na rzecz wspólnoty)

Powyższa odpłatność, może wzrosnąć w razie braku odpowiedniej liczby sponsorów. (koszt samochodu, benzyny i przyczepki dla koni)

Zapisy przyjmuje ksiądz kapelan

Ks. Krzysztof Dorna SDS; Koczurki 13, 55-100 Trzebnica; tel. 607 392 777

 

 Bo nikt nie ma z nas tego co mamy razem