VIII Pielgrzymka Konna

 VIII Konna Pielgrzymka z Sanktuarium Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy do Sanktuarium

Matki Bożej Bolesnej w Licheniu

21-27 czerwca 2013 AD.

Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem....

  • Pielgrzymka to wędrówka wiernych do miejsca uświęconego obecnością Boga, odbywana po to, aby się tam modlić w atmosferze wspólnoty i braterstwa, by szukać Boga i obcować z Nim w trudach pątniczego szlaku. 
  • Pielgrzymki są zespolone z historią chrześcijaństwa, o czym przeczytamy na kartach Biblii, a odbywały się już od jego początków, gdy wierni odwiedzali miejsca życia i działalności Jezusa, jako żywe źródło wiary.
  • Rozwój ruchu pielgrzymkowego łączy się z miejscami uświęconymi działalnością męczenników, rozwojem kultu Maryjnego i nawiedzaniem cudownych obrazów, czego przykładem jest Jasna Góra, czy Licheń.  
  • Od najdawniejszych czasów słowa „pielgrzymka” używa się na oznaczenie wędrówki osoby lub grupy osób do miejsca uważanego za święte.Trzeba podkreślić ruch pielgrzymkowy obok Rzymu, Lourdes, Fatimy czy La Salette.
  • Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, naznaczone duchem modlitwy, ofiary, wspólnoty oraz wewnętrznej przemiany człowieka. 
  • Najważniejsze są zawsze intencje religijne niesione w sercu i motywacje wynikające z wiary; jeśli  pojawiają się inne- to jest to raczej turystyka, a nie pielgrzymowanie.
  • Oddanie czci Bogu Stwórcy i Matce Bożej podczas pielgrzymki odbywa się we wspólnocie wiary, dziękczynienia, miłości, którą budują wszyscy pielgrzymi. Czując się niczym jedna rodzina, umacniają się w wierze oraz w poczuciu więzi i współodpowiedzialności za siebie nawzajem.
  • Pielgrzymi uczą się dzielić kromką chleba, kubkiem wody, przyjaznym gestem, ramię w ramię uczą się znosić trudy uciążliwej nieraz marszruty.
  • Pielgrzymka to zawsze spotkanie z Chrystusem i człowiekiem, to także poczucie bliskości z tymi, którzy z różnych powodów nie mogą wyruszyć na szlak, ale ofiarują swoją modlitwę. Bardzo ważna jest rola tych pielgrzymów duchowych i świadomość towarzyszącej pielgrzymce modlitwy.

„Bo nikt nie ma z nas

Tego co mamy razem (...)”

 

Pod takim hasłem w dniu 21.06.2013 wyruszyła 8 Pielgrzymka Konna z Trzebnicy do Lichenia . W tym dniu błogosławieństwa udzielił nam Ks. Jerzy Olszówka SDS kustosz Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej  w Trzebnicy w obecności burmistrza Pana Marka Długozimy. Już na wstępie nawiązuję do tytułu: błogosławieństwa udzielono całej grupie,  a nie każdemu z osobna , bo to grupa otrzymała do wykonania zadanie , którego nie byłby w stanie wykonać pojedynczy pielgrzymkowicz.

Organizator Ks. Krzysztof Dorna SDS dostarczył nam w tym roku dodatkowych atrakcji i do grupy pielgrzymkowej wprowadził bryczki przy czym jedną z nich z powodzeniem sam prowadził. Druga bryczka została specjalnie wykonana przez Pana Stanisława Rutkiewicza z Wrocławia na trasę pielgrzymki. Duża, z dodatkowymi wygodnymi ławeczkami, z dachem , który został szczególnie doceniony podczas deszczu pokonała wszelkie trudy drogi i w stanie bardzo dobrym zaparkowała na dziedzińcu Bazyliki Licheńskiej.

Komandorem podobnie jak w poprzednich latach był Pan Bogdan Mazur na koniu Centra, który czuwał nad bezpieczeństwem i organizacją wewnętrzną uczestników i ich koni. Trasa pielgrzymki przebiegała w zbliżony sposób jak w zeszłych latach chociaż specjalnie ze względu na bryczki zostały opracowane nowe drogi bardziej dla nich przyjazne. Niestety z powodu wysokiego poziomu rzeki Warty nie udało się w tym roku skorzystać z przeprawy promowej koło Konina. Zmieniona trasa prowadziła przez centrum miasta Konin gdzie wzbudzaliśmy nie lada sensację. Korowód pielgrzymkowy był monitorowany przez radiowozy policyjne  , które czuwały nad naszym bezpieczeństwem za co jesteśmy wdzięczni Posterunkowi Policji w Koninie.

Intencje naszych gospodarzy zostały szczerze zaniesione do Matki Bożej w Licheniu.

Powodzenie całego przedsięwzięcia zależy od wszystkich uczestników. Przygotowania do pielgrzymki trwają prawie cały rok. Składają się na nie: opracowanie trasy  teoretyczne / wytyczanie na mapie  jak i praktyczne, przejazd samochodem terenowym po zaznaczonych ścieżkach, ustalenie noclegów, postojów, uzgodnienia z gospodarzami , utrzymywanie kontaktu z gospodarzami, ustalenie godzin Mszy Świętych na trasie itd.

Na końcu pozostaje jeszcze dogranie zespołu pielgrzymów,  bo to oni tworzą całe  przedsięwzięcie, bez pielgrzymów nie byłoby pielgrzymki –  takie banalne stwierdzenie a jednak nie każdy sobie uświadamia ,że właśnie ludziom należy poświęcić najwięcej uwagi. Jedna osoba , mówiąc językiem potocznym, „nie ogarnie” wszystkich tematów związanych z organizacją całego przedsięwzięcia a przede wszystkim nie stworzy grupy pielgrzymkowej, dlatego potrzebne jest wspólne działanie wszystkich osób . Każdy daje coś od siebie, każdy przecież ma coś cennego czym może się podzielić z grupą:  jeden potrafi śpiewać, drugi jest dobrym organizatorem,  jeszcze inny ma dużą wiedzę na temat koni, ktoś ma zdolności techniczne, ktoś artystyczne itp. jeżeli połączymy ze sobą te wszystkie zdolności w jedną całość otrzymamy wspólną , zwartą, dobrze zgraną grupę osób, która pewnie, bezpiecznie pokona ponad 200 kilometrów i zrealizuje powierzone jej cele.

Razem stworzyliśmy atmosferę, w której dobrze się czujemy, chętnie spotykamy się w tym samym gronie i razem planujemy już kolejne przedsięwzięcia takie jak konna pielgrzymka z Trzebnicy do Lichenia.

Wspólne działania dają efekt o jakim wielu się nawet nie śniło, byli i tac , którzy nie wierzyli w to przedsięwzięcie a jednak się udało. Dzisiaj Pielgrzymka Konna Trzebnica – Licheń to marka, która ma wartość fizyczną i duchową . Do zobaczenia na trasie za rok !

 

Edyta Paplińska

uczestniczka konnej pielgrzymki

 

Bo NIK nie ma z nas tego co mamy RAZEM. To piosenka, która co roku  jest naszym pielgrzymkowym hymnem. 15 osób i 9 koni w tym roku wędrowało szlakami do Lichenia. Nowością tegorocznych „rekolekcji w drodze” był udział dwóch bryczek. To także rodzaj szczególnej mobilizacji dla środowiska osób powożących. Bryczki wśród pątników to dodatkowe wyzwanie, wymagające specjalnych przygotowań. Jechały one nieco inną trasą niż jeźdźcy w siodle (nie mogąc, jak oni, pokonywać np. leśnych wąskich dróżek) – wszyscy spotykali się na codziennej Eucharystii, noclegach w kolejnych bazach. Tematem tegorocznej pielgrzymki była „Wiara w moim życiu”, wokół niego koncentrowały  się konferencje. Komandorem pielgrzymki jest co roku Bogdan Mazur z Łan. Ważną funkcję pełnił Tadeusz Dolny z Rudy Sułowskiej, komandor „bryczkowej” części grupy, a także pan Wojciech Błęcki, który – jako zmotoryzowany – towarzyszy grupie na „koniu mechanicznym” i odpowiada za logistykę przedsięwzięcia. W uroczystej odprawie pielgrzymów  przy Bazylice w Trzebnicy wzięli udział m.in. burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, ks. Jerzy Olszówka SDS, trzebnicki proboszcz i kustosz tutejszego sanktuarium, ks. Artur Kochmański SDS, proboszcz parafii w Koczurkach, który przeczytał słowo Księdza Prowincjała Salwatorianów skierowane do pielgrzymów w siodle. „Wspólnota osób – pisze ks. Piotr Filas SDS – piękno przyrody, bliskość ukochanych zwierząt, wysiłek fizyczny i pobożne pątnicze praktyki tworzą niepowtarzalny klimat i pozwalają wyraźniej usłyszeć głos Tego, który wzywa do przymierza miłości”. Pątnicy otrzymali u stóp bazyliki specjalne koszule i chusty, ks. Olszówka udzielił im błogosławieństwa relikwiami św. Jadwigi. Pielgrzymi w licheńskim Sanktuarium pojawili się w deszczowe przedpołudnie 26 czerwca. Na placu przed bazyliką pojawiło się 8 koni oraz dwie bryczki. Przybyłych powitał ks. Sławomir Homoncik, v-ce kustosz Sanktuarium. W kilku słowach podziękował jeźdźcom za przybycie oraz za świadectwo wiary. Po błogosławieństwie zachęcił pielgrzymów do przyjazdu w przyszłym roku. Dla koni natomiast zostały przygotowane i rozdane kostki cukru, które są ich przysmakiem. W dorocznej pielgrzymce biorą udział koniarze – amatorzy. Są przedstawicielami różnych zawodów i grup społecznych. Wiele ich różni, ale łączy jedno – miłość do koni. Część z nich jedzie po raz kolejny. Wśród nich jest pani Ewa z Mirkowa pod Wrocławiem. Jej zdaniem, tegoroczna pielgrzymka była bardzo udana. Niestety trasę z Konina do Lichenia pokonała samochodem, gdyż na ostatnim odcinku koń, którym pielgrzymowała, okulał. Poza tym nawet niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zepsuły tego wyjątkowego czasu. Dla niej jest to także wyprawa ważna z osobistego punku widzenia: „Na trasie pielgrzymki sadzimy Dęby Katyńskie. Te inicjatywę zainicjował mój świętej pamięci mąż. Niestety raz tylko mu się udało być na tej pielgrzymce. A ja to kontynuuję” – wyjaśniła


REGULAMIN KONNEJ

PIELGRZYMKI 

1.Pielgrzymka ma charakter niecodziennych ,wędrownych rekolekcji.

2.W Konnej Pielgrzymce mogą uczestniczyć osoby, które:

·         posiadają umiejętność  jazdy konnej, doświadczenie w pokonywaniu przeszkód i jazdy terenowej w grupie,

·         akceptują jej religijny i rekolekcyjny charakter,

·          są pełnoletnie  lub posiadają pisemną zgodę rodziców  na udział w Pielgrzymce,

·         stan zdrowia osoby pozwala na uczestnictwo  w Pielgrzymce ( aktualne zaświadczenie lekarza o  braku   przeciwskazań do udziału),

3.Uczestnicy Pielgrzymki zobowiązani są do:

·         uczestnictwa w spotkaniach Przedpielgrzymkowych,

·         posiadania ubezpieczenia  od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( kopia ubezpieczenia dostarczona do organizatora),

·         posiadania ubezpieczenia OC konia ( kopia ubezpieczenia dostarczona do organizatora), świadectwa szczepienia, odrobaczenia i podkucia konia,

·         posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w  Pielgrzymce (jest możliwość przeprowadzenia badania lekarskiego na jednym ze spotkań

     Przedpielgrzymkowych) ,

·         dostarczenia do organizatora wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa w Pielgrzymce,

·         bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów lub wyznaczonych przez organizatora osób ( Komandor Główny Pielgrzymki, Komandorzy Grupowi),

·         nie nadużywania napojów alkoholowych podczas trwania Pielgrzymki,

·         uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach modlitewnych,

·         zachowywania porządku i czystości w miejscach postoju a w szczególności nie zaśmiecania terenu,

 4.Uczestnik Pielgrzymki w czasie trwania Pielgrzymki bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia, na którym jedzie. W obowiązku Uczestnika jest czyszczenie, siodłanie, kiełznanie konia.

5. Uczestnik bezwzględnie musi przestrzegać poleceń organizatora i osób przez niego wyznaczonych dotyczących koni a w szczególności ich karmienia i  pojenia.

6. Uczestnik bierze udział w Pielgrzymce na własne ryzyko. Przez fakt zgłoszenia udziału uczestnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas Pielgrzymki.

 7.Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań  Uczestnika i jego konia, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych podczas Pielgrzymki lub transportu.

8.  Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u Uczestników Pielgrzymki.

9.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wywołane przez Uczestników Pielgrzymki, wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom Pielgrzymki.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników Pielgrzymki wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatorów.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu Pielgrzymki.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego dopuszczenia zgłaszającej się osoby do udziału w Pielgrzymce.

13.Koszt uczestnictwa w Pielgrzymce wynosi 150,- zł + wkład do wspólnego kotła (produkty spożywcze, zaangażowanie i praca na rzecz wspólnoty)

Powyższa odpłatność, może wzrosnąć w razie braku odpowiedniej liczby sponsorów. (koszt samochodu, benzyny i przyczepki dla koni)

 

Zapisy przyjmuje ksiądz kapelan

Ks. Krzysztof Dorna SDS; Koczurki 13, 55-100 Trzebnica; tel. 607 392 777

 ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO  OSTATECZNEGO DOPUSZCZENIA ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ OSOBY DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE