Wymiana banerów

  • Drukuj

Wymień się z nami bannerami !

 

     Instrukcja: aby zamieścić nasz banner na swojej witrynie, należy skopiować niżej podany kod z ramki do kodu strony.

Banner 1:

 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="468" height="110">
<param name="movie" value="http://www.kp.salwatorianie.pl/konna.swf">
<param name="quality" value="High">
<embed src="http://www.kp.salwatorianie.pl/konna.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="468" height="110" quality="High"></object>

Avartar 1:

 

 

<a href="http://www.kp.salwatorianie.pl"><img alt="Konna pielgrzymka ! " src="http://www.kp.salwatorianie.pl" style="border:0" /></a>